Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

ÚvodRámcová
směrnice
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat (mapa)
Metodické
dokumenty
OdkazyPro
řešitele

Data pro 3. plánovací cyklus ve struktuře podle datového modelu

Entita (tabulka) Popis entity (tabulky) Stav Datum Soubor Velikost
- DATOVÝ MODEL PRO UKLÁDÁNÍ DAT POŘIZOVANÝCH VE 3. CYKLU PLÁNOVÁNÍ PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODÁCH PRO POTŘEBY REPORTINGU EK, VERZE 2.3 - - 6 MB
- Stav naplnění datového modelu - 09.04.2020 0,1 MB
POVODI Oblast povodí (na území ČR) kompletní 14.10.2019 1,6 MB
OBLAST Dílčí povodí ČR kompletní 14.10.2019 2,4 MB
UTV_POV Útvar povrchové vody rozpracováno 09.02.2020 0,1 MB
UPOV_R Útvar povrchové vody kategorie "řeka" kompletní 15.01.2020 9,7 MB
UPOV_J Útvar povrchové vody kategorie "jezero" kompletní 14.10.2019 1,5 MB
UPOV_HLGP Mezipovodí útvaru povrchové vody kompletní 15.01.2020 16 MB
UTV_PZV Útvar podzemní vody rozpracováno 14.10.2019 5,2 MB
UPZV_UPOV Vazba útvaru podzemní vody na povrchové vody kompletní 15.01.2019 5,2 MB
CHR_UZ Chráněná oblast s vazbou na vodu rozpracováno 15.01.2020 0,01 MB
KOUP_OBL Koupací oblast kompletní 15.01.2020 0,01 MB
PTOBL_VODA Ptačí oblast s vazbou na vodu kompletní 15.01.2020 0,219 MB
EVL_VODA Evropsky významná lokalita s vazbou na vodu kompletní 15.01.2020 12 MB
MZCHU_VODA Malé zvláště chráněné území s vazbou na vodu kompletní 15.01.2020 1 MB
RAMSAR Mokřad podle Ramsarské úmluvy kompletní 15.01.2020 0,4 MB
UPOV_STAV Stav/potenciál útvaru povrchové vody rozpracováno 09.04.2020 0,07 MB
UPOV_STEKO Ekologický stav/potenciál útvaru povrchové vody podle složky kvality rozpracováno 09.04.2020 0,36 MB
UPOV_STUK Stav/potenciál útvaru povrchové vody podle chemického nebo fyzikálně chemického ukazatele kompletní 09.04.2020 2,5 MB

Další dokumenty a data ke stažení

Dokument Soubor Velikost
Formalizovaný formulář pro údaje, požadované pro silně ovlivněné vodní útvary. VÚV TGM, v.v.i., pro MŽP, srpen 2019. 0,1 MB
Vybrané ukazatele hodnocení stavu útvarů povrchových vod v reprezentativních profilech podle dat za období let 2013-2015. Podle údajů státních podniků Povodí zpracoval VÚV TGM, v.v.i. pro MŽP, 2019. Datová sada má pracovní charakter a je určena výhradně pro potřeby vymezení silně ovlivněných vodních útvarů. 0,1 MB
H. Prchalová: Aktualizace metodiky určení silně ovlivněných vodních útvarů. VÚV TGM, v.v.i. pro MŽP, 2019. 0,9 MB
P. Rosendorf: Metodika hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického potenciálu útvarů povrchových vod kategorie řeka. VÚV TGM, v.v.i. pro MŽP. Aktualizace 2019. 1,2 MB
ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY PRO EK O ZMĚNÁCH VŠEOBECNÝCH A VODOHOSPODÁŘSKÝCH CHARAKTERISTIK POVODÍ. POSTUP IMPLEMENTACE PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODÁCH, VÚV TGM, v.v.i. pro MŽP. Prosinec 2018. 1,7 MB
Pracovní postup určení významných vlivů na morfologii a hydrologický režim. Verze 3.0. VÚV TGM, v.v.i. pro MŽP. Červen 2019. 10 MB
DATOVÝ MODEL PRO UKLÁDÁNÍ DAT POŘIZOVANÝCH VE 3. CYKLU PLÁNOVÁNÍ PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODÁCH PRO POTŘEBY REPORTINGU EK, VERZE 2.3 6 MB
Pracovní jednotky útvarů podzemních vod: datová sada (VÚV TGM, v.v.i., 2013) 14 MB
Dotazník pro sběr dat o pokroku opatření typu C 5,9 MB
Reporting programů opatření podle WFD v roce 2018 - upravený návrh dotazníku (9.4.2018) 1 MB
Pokyny k podávání zpráv podle rámcové směrnice o vodě za rok 2016 3,4 MB
Reporting programů opatření podle WFD v roce 2018 - návrh dotazníku 0,5 MB
Reporting programů opatření podle WFD v roce 2018 - prezentace ze semináře 5 MB
WFD REPORTING 2016 - zpráva (opravená verze 2018) 27 MB
WFD REPORTING 2016 - background document 2 MB
Statistika a přehledové mapy výsledků hodnocení chemických a fyzikálně chemických ukazatelů stavu útvarů povrchových vod pro 2. plánovací cyklus 5 MB

Přihlášení/odhlášení (uživatel není přihlášen)

Datum poslední aktualizace stránky: 14.10.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů