Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

ÚvodDílčí
činnosti
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat (mapa)
Metodické
dokumenty
OdkazyPro
řešitele

Pro řešitele

Dokumenty a data ke stažení

Dokument Soubor Velikost
Pracovní postup určení významných vlivů na morfologii a hydrologický režim. Verze 3.0. VÚV TGM, v.v.i. pro MŽP. Červen 2019. 10 MB
DATOVÝ MODEL PRO UKLÁDÁNÍ DAT POŘIZOVANÝCH VE 3. CYKLU PLÁNOVÁNÍ PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODÁCH PRO POTŘEBY REPORTINGU EK, VERZE 2.3 6 MB
Pracovní jednotky útvarů podzemních vod: datová sada (VÚV TGM, v.v.i., 2013) 14 MB
Dotazník pro sběr dat o pokroku opatření typu C 5,9 MB
Reporting programů opatření podle WFD v roce 2018 - upravený návrh dotazníku (9.4.2018) 1 MB
Pokyny k podávání zpráv podle rámcové směrnice o vodě za rok 2016 3,4 MB
Reporting programů opatření podle WFD v roce 2018 - návrh dotazníku 0,5 MB
Reporting programů opatření podle WFD v roce 2018 - prezentace ze semináře 5 MB
WFD REPORTING 2016 - zpráva (opravená verze 2018) 27 MB
WFD REPORTING 2016 - background document 2 MB
Statistika a přehledové mapy výsledků hodnocení chemických a fyzikálně chemických ukazatelů stavu útvarů povrchových vod pro 2. plánovací cyklus 5 MB

Přihlášení/odhlášení (uživatel není přihlášen)

Datum poslední aktualizace stránky: 4.12.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů