Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

ÚvodRámcová
směrnice
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat (mapa)
Metodické
dokumenty
OdkazyPro
řešitele

Související odkazy a dokumenty

Odkazy na základní dokumenty a data Odkaz
Rámcová směrnice o vodách
Národní plány povodí II. plánovací cyklus
Centrální datové úložiště Evropské agentury pro životní prostředí - reporting WFD 2016 - ČR
Další zajímavé odkazy Odkaz
VTEI 2017/2 - monotématické číslo zaměřené na plánování v oblasti vod
Stránky úkolu implentace Rámcové směrnice o vodách 2004-2007- archiv VÚV

Datum poslední aktualizace stránky: 5.1.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů