Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

ÚvodRámcová
směrnice
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat (mapa)
Metodické
dokumenty
OdkazyPro
řešitele

Souhrnné údaje (pracovní verze, stránka se průběžně upravuje)


Tato stránka obsahuje soubor tabulek a map se souhrnným vyhodnocením údajů vztahujícím se k implementaci Rámcové směrnice o vodách, konkrétně k charakteristikám vodních útvarů a hodnocení jejich stavu. Souhhrnné údaje zpracoval VÚV TGM, v.v.i., podle dat z reportingu plánů povodí ČR Evropské komisi. Aktuálně jsou naplněny údaji pro 2. cyklus plánování v letech 2016-2021, tj. údaji z plánů dílčích povodí a z národních plánů povodí zpracovaných ke ke konci roku 2015.Datum poslední aktualizace stránky: 28.5.2019


Obsah stránky

Datum poslední aktualizace stránky: 20.6.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů