Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

ÚvodDílčí
činnosti
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat
Metodické
dokumenty
OdkazyPro
řešitele

Dílčí činnosti vykonávané VÚV TGM, v.v.i. v souvislosti s implementací RSV

Reporting Národních plánů povodí 2. plánovacího cyklu Evropské komisi

Reporting Národních plánů povodí 2. plánovacího cyklu Evropské komisi se uskutečnil v roce 2016.

Přípravné práce pro třetí plánovací cyklus (aktuálně probíhající)

Aktualizace vymezení útvarů povrchových vod

Příprava datového modelu pro sběr a vykazování dat třetího plánovacího cyklu

Revize typologie a souvisejících environmentálních cílů všeobecných fyzikálně-chemických ukazatelů útvarů povrchových vod

Stanovení postupů hodnocení významnosti hydrologických a morfologických vlivů

Další činnosti

Analýza výsledků vyhodnocení stavu povrchových vod

Příprava reportingu pokroku opatření v roce 2018

Analýza dat 2. plánovacího cyklu, reportovaných v roce 2016

Datum poslední aktualizace stránky: 22.1.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů