Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

ÚvodDílčí
činnosti
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat
Metodické
dokumenty
OdkazyPro
řešitele

Úvod

Vítáme vás na stránkách věnovaných podpoře implementace Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES), zejména aktivitám, které v rámci podpory výkonu státní správy zajišťuje VÚV TGM, v.v.i. pro Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Hlavním cílem politiky této směrnice je dosažení dobrého stavu vod do roku 2015 s možností prodloužení této lhůty na maximálně dvě následující aktualizace, které probíhají v šestiletých obdobích. K dosažení cílů Rámcové směrnice slouží plány povodí.

Podrobněji popisuje proces plánování v oblasti vod v České republice článek Jakuba Čurdy a Jaroslava Kinkora "Východiska a historické souvislosti procesu plánování v oblasti vod" v odborném časopise Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 2017/2 (celé číslo ke stažení zde:)

Datum poslední aktualizace stránky: 22.1.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů