Data a projekty
Uspořádání dat a způsoby vyhledávání

Publikovaná data jsou tematicky rozdělena. Daty můžete procházet dvojím způsobem:

Informace: Předtím, než začnete pracovat s daty, si přečtěte „Ujednání o datech“.


Poznámka: Všichni uživatelé mají přístup k volně přístupným datům bez vyplňování jména a hesla. Data, která nemohou být volně zveřejněna, jsou přístupná po zadání přiděleného jména a hesla. Tato data jsou označena ikonkou s červeným klíčem . Jste-li oprávněni k prohlížení takto označených dat, klikněte na ikonu klíče a poté vyplňte Vaše uživatelské jméno a heslo. Po přihlášení se v záhlaví stránky zobrazí Vaše uživatelské jméno a červená ikonka klíče se u dat, k nimž máte přístup, změní na modrou .