VÚV T.G.M. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha, březen 2007 - 2012
VYMEZENÍ A REVIZE ZRANITELNÝCH OBLASTÍ PRO NITRÁTOVOU SMĚRNICI RADY 91/676/EEC