Hlavní stránka
  Zadavatel a zpracovatel
  O těchto stránkách

  I. Textová část:

  Úvod
  Směrnice 78/659/EEC
  Směrnice 2006/44/ES
  Nařízení vlády č.71/2003 Sb.
    - Seznam rybných vod (MS Excel)
    - Seznam lososových vod
    - Seznam kaprových vod
  Nařízení vlády č.169/2006 Sb.
  Metodický pokyn k zabezpečení plnění Programu snížení znečištění Směrnice 2006/44/ES
  Roční závěrečné zprávy
    - Zpráva 2002
    - Zpráva 2003
      - přílohy
    - Zpráva 2004
      - přílohy
    - Vyhodnocení roku 2004
    - Zpráva 2005
      - příloha
    - Zpráva 2006
      - přílohy
    - Zpráva 2007
    - Zpráva 2008
    - Zpráva 2009
    - Zpráva 2010
    - Zpráva 2011
      - přílohy

  Resumé 2003
  Resume 2003 - English

  II. Datová část:

  Datové soubory

  Prohlížení dat
  Lososové a kaprové vody