Projekt řešený ve VÚV T.G.M.

Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002

Hydrologické a hydraulické posouzení povodně na tocích a úsecích toků
nesledovaných pozorovací sítí ČHMÚ

Výstup úkolu č. 4050.05

Ing. Ladislav Kašpárek, CSc.

Ing. Pavel Balvín
Ing. Miroslav Holeček
Jan Kašpárek
Ing. Martina Krátká
Ing. Václav Matoušek, DrSc.