VÚV T.G.M. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha, listopad 2005
Interaktivní zpráva za Mezinárodní oblast povodí Labe