Metody mikrobiologického rozboru vod,
jejich unifikace a uplatnění
v hydroanalytických laboratořích


Úkol 3059/07RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
a kolektiv