VÚV T.G.M.,v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha, červen 2016
Metody mikrobiologického rozboru vod, jejich unifikace a uplatnění v hydroanalytických laboratořích