VÚV T.G.M. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Praha, květen 2006
Hydrogeologická rajonizace 2005