VÚV T.G.M.,v.v.i.
umweltbundesamt
Národní park Podyjí
National Park Thayatal GmbH
Český hydrometeorologický ústav
Povodí Moravy, s.p.
Jihomoravský kraj

Bilaterální Projekt Dyje – ThayaIng. Danuše Beránková