VÚV T.G.M.,v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce Praha-Brno říjen 2008
Bilaterální Projekt Dyje – Thaya