Výpis počtu přístupů do systému

Přehled za období od 23.05.2023 do 23.05.2023, výpis platný k 31.05.2023 18:50:30 (internet).
Výpis je generován dynamicky a obsahuje aktuální data o návštěvnosti stránek (podrobněji viz poznámka na konci této stránky).
Počátek sledování počtu přístupů: 01.01.2005, celkový počet přístupů od počátku sledování: 22507326

DatumPočet přístupů
23.05.2023úterý1517815178Detaily

23.05.2023 (úterý)

ČasPočet přístupů
0:00 - 1:00444444
1:00 - 2:00441441
2:00 - 3:00505505
3:00 - 4:00534534
4:00 - 5:00562562
5:00 - 6:00930930
6:00 - 7:00691691
7:00 - 8:00720720
8:00 - 9:00758758
9:00 - 10:00726726
10:00 - 11:00587587
11:00 - 12:00548548
12:00 - 13:00618618
13:00 - 14:00561561
14:00 - 15:00602602
15:00 - 16:00558558
16:00 - 17:00637637
17:00 - 18:00810810
18:00 - 19:00611611
19:00 - 20:00507507
20:00 - 21:00610610
21:00 - 22:0011771177
22:00 - 23:00499499
23:00 - 24:00542542

Poznámka: Počet přístupů do systému představuje počet nezávislých a nepřerušovaných připojení jednotlivých uživatelů, tj. počet připojení ve smyslu připojení klientů k internetovému serveru (session serveru IIS). Počet zobrazení stránky/přístupů ke stránce nebo k datovému stromu představuje skutečný počet zobrazení dané stránky, tj. včetně opakovaných zobrazení stránky jedním klientem apod.

Zobrazit protokol (pouze pro správce systému)