Výpis počtu přístupů do systému

Přehled za období od 16.09.2023 do 16.09.2023, výpis platný k 24.09.2023 4:05:41 (internet).
Výpis je generován dynamicky a obsahuje aktuální data o návštěvnosti stránek (podrobněji viz poznámka na konci této stránky).
Počátek sledování počtu přístupů: 01.01.2005, celkový počet přístupů od počátku sledování: 23663033

DatumPočet přístupů
16.09.2023sobota86568656Detaily

16.09.2023 (sobota)

ČasPočet přístupů
0:00 - 1:00218218
1:00 - 2:00268268
2:00 - 3:00282282
3:00 - 4:00287287
4:00 - 5:00306306
5:00 - 6:00556556
6:00 - 7:00236236
7:00 - 8:00340340
8:00 - 9:00288288
9:00 - 10:00317317
10:00 - 11:00593593
11:00 - 12:00356356
12:00 - 13:00313313
13:00 - 14:00326326
14:00 - 15:00312312
15:00 - 16:00537537
16:00 - 17:00317317
17:00 - 18:00478478
18:00 - 19:00367367
19:00 - 20:00356356
20:00 - 21:00560560
21:00 - 22:00377377
22:00 - 23:00355355
23:00 - 24:00311311

Poznámka: Počet přístupů do systému představuje počet nezávislých a nepřerušovaných připojení jednotlivých uživatelů, tj. počet připojení ve smyslu připojení klientů k internetovému serveru (session serveru IIS). Počet zobrazení stránky/přístupů ke stránce nebo k datovému stromu představuje skutečný počet zobrazení dané stránky, tj. včetně opakovaných zobrazení stránky jedním klientem apod.

Zobrazit protokol (pouze pro správce systému)