Index:  hydrogeologie
Výsledky vyhledávání

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
Prohlížení dat
Uživatelské pohledy na data
WebMap - mapy/dataInformační stránky  Mapa: Vodní hospodářství a ochrana vod
Stažení dat
Informace o datech a stažení dat: veřejně dostupná data ke stažení jsou k dispozici v sekci ISVS-VODA
Informační stránky  Hydrogeologické rajony a jejich kolektory
  Útvary podzemních vod
Informační stránky  Horninové složení a přirozené pozadí látek v podzemních vodách
  Hydrogeologická rajonizace 1:200 000: mapové listy (archiv, 1987)
Projekty
Projekty řešené VÚV TGM, v.v.i.
Stránky projektu  Ochrana biotopů
Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků - aktivita Hydrogeologická studie - projekt EHP-CZ02-OV-1-043-2015
Stránky projektu  Výzkum a ochrana hydrosféry
Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů - projekt MZP0002071101
Stránky projektu  Hydrogeologická rajonizace 2005
Stránky projektu Hydrogeologická rajonizace

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky