Pracovní data
Pouze pro řešitele projektů

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
  Pracovní data (pouze pro řešitele projektů)
Prohlížení dat (mapy a data)  Vodní hospodářství a ochrana vod
iData - tabulková data  Odebrané množství PZV/VH povolení
Informační stránky  Emise a jejich dopad na vodní prostředí
WebMap - mapy/data  Potenciál využití vodní energie
Data ke stažení  Metodické řízení monitoringu a hodnocení stavu útvarů povrchových vod tekoucích
WebMap - mapy/data  Metodika stanovování MZP

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky