ISVS - VODA
Evidence ISVS-VODA v gesci MŽP spravované VÚV TGM, v.v.i.

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
  Společné informace
Informační stránky  Úvod do evidencí
Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA v gesci MŽP spravovaných VÚV TGM, v.v.i.  Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA v gesci MŽP spravovaných VÚV TGM, v.v.i.
WMS služby  WMS služby
  Informace k jednotlivým evidencím a data ke stažení
  Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů
  Stav vodních útvarů a ekologický potenciál silně ovlivněných a umělých vodních útvarů
  Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
  Ochranná pásma vodních zdrojů
  Citlivé oblasti
  Zranitelné oblasti
  Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání
  Záplavová území
  Povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů
  Portál ISVS - VODA
Portál ISVS - VODA  Portál ISVS - VODA najdete na adrese: www.voda.gov.cz

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky