Prohlížení dat
Uživatelské pohledy na data

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
  Vodní hospodářství a ochrana vod
WebMap - mapy/dataInformační stránky  Mapa: Vodní hospodářství a ochrana vod
  Dílčí témata
  Chráněné oblastí s vazbou na vodu
  Archiv vodohospodářských dat
WebMap - mapy/dataInformační stránky  Průmyslové zdroje znečištění a nebezpečné látky v odpadních vodách (archiv, 2012)
WebMap - mapy/dataInformační stránky  Archivní rastrové a vektorové vodohospodářské mapy (archiv, 1986 - 2001)
WebMap - mapy/dataInformační stránky  Řád vodních toků podle Strahlera (archiv, 1:50000, 2005)
  Technologie úprav odpadů
  Databáze technologií úprav odpadů
Databáze technologií úprav odpadů, katalog odpadů, způsoby využívání a odstraňování odpadů

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky