Úkol / činnost / projekt

Číslo úkolu: 5011/2021, Referenční rok: 2021 ( zadaná podmínka )
Filtrovat záznamy
vypsat všechna data
Pro výpis všech dat obsažených v tabulce zvolte tuto možnost a klikněte na tlačítko "Vyhledat data".
vyhledat výraz
Zjednodušené vyhledávání výrazu prohledá data a vypíše ty záznamy, které obsahují zadaný výraz. Zadejte hledaný výraz a klikněte na tlačítko "Vyhledat data".
vyhledat záznamy podle podmínek
Pokročilé vyhledávání vám umožní plnohodnotné databázové vyhledávání, tj. zadávat podmínky pro jednotlivé položky, řadit záznamy a počítat souhrnné údaje. Zadejte podmínky dotazu a klikněte na tlačítko "Vyhledat data".
SloupecDatový typPodmínka NeřaditSouhrnné údaje
Číslo úkolutext řaditnelze pro text
Číslo projektutext řaditnelze pro text
Referenční roktext řaditnelze pro text
Název úkolutext řaditnelze pro text
Název úkolu - anglickytext řaditnelze pro text
Název dílčího úkolutext řaditnelze pro text
Vedoucí řešiteltext řaditnelze pro text
Odbortext řaditnelze pro text
Řešitelétext řaditnelze pro text
Zadavateltext řaditnelze pro text
Zástupce zadavateletext řaditnelze pro text
Skupina zakázektext řaditnelze pro text
Termín zahájení úkolutext řaditnelze pro text
Termín ukončení úkolutext řaditnelze pro text
Trvání úkolutext řaditnelze pro text
Klíčová slovatext řaditnelze pro text
Klíčová slova (poznámka)text řaditnelze pro text
Anotacetext řaditnelze pro text
Anotace - anglickytext řaditnelze pro text
Poznámkatext řaditnelze pro text
Odkaz na výstupytext řaditnelze pro text
Odkaz na datatext řaditnelze pro text
Odkaz na stránky projektutext řaditnelze pro text
automaticky doplňovat zástupný znak * na začátek a na konec hledaného řetězce
vypisovat pouze souhrnné údaje
výsledky výběru zobrazit v novém okně

Mezi zadanými podmínkami pokročilého vyhledávání platí logické "a", tzn. že budou vybrány záznamy splňující současně všechna zadaná kritéria.
Pro dotazování pomocí pokročilého vyhledávání můžete použít následující symboly:
+ .. položka je vyplněna
- .. položka není vyplněna
* .. na začátku nebo konci výrazu nahrazuje libovolný řetězec znaků
++ .. logické "nebo"; text1++text2 vybere záznamy obsahující text1 a/nebo text2
>, <, >=, <= .. pro upřesnění podmínky výběru; není-li zadáno, platí pro dolní mez >= a pro horní mez <=
datum/čas .. je vždy třeba zadat datum ve formátu dd.mm.yyyy (den.měsíc.rok), čas lze zadat volitelně ve formátu hh:mi:ss
Načítání dat ...
DetailyČíslo úkoluReferenční rokNázev úkoluVedoucí řešitelSkupina zakázekOdkaz na výstupyOdkaz na data
1 5011/2021 2021 Projekt Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2018-2021 Ing. ANNA HRABÁNKOVÁ Ministerstvo zemědělství ČR 21/5011/2021
(bylo vybráno 1 z celkem 4143 záznamů)
Dostupné hodnoty