26.5.2017

Aktualizace stránek projektu Spotřeba vody.

Stránky projektu "Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody" byly přepracovány do nové, přehlednější podoby, zároveň došlo k drobným aktualizacím obsahu.

Viz stránky projektu.

23.5.2017

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla do fotogalerií raků doplněna (zatím první) fotografie raka mramorovaného, šestého druhu raka vyskytujícího se v naší přírodě. Dále byly také aktualizovány informace o průběhu řešení projektu (realizovaná koordinační schůzka).

Viz záložky "Podrobnosti" a "Aktuálně" na stránkách projektu.

18.5.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - doplnění výstupů a dokumentů.

Na stránky projektu "Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy" byly přidány další výstupy (výstupy Edukačního programu - prezentace, video) a dokumenty (texty zpráv za rok 2016 a závěrečné zprávy).

Viz záložka "Výsledky" na stránkách projektu.

4.5.2017

Informace o projektu Raci/Crayfish v brožuře EHP a Norských fondů.

Byla vydána brožura „Pečujeme. O životní prostředí.“ věnovaná vybraným projektům podpořeným z EHP a Norských fondů v rámci programu „CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu“. Těší nás, že mezi projekty prezentované v brožuře byl vybrán také náš projekt „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“.

Viz záložka "Aktuality" na stránkách projektu.

26.4.2017

Aktualizace evidence Zranitelné oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Zrannitelné oblasti

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

12.4.2017

Upozornění na ukončení podpory zásuvných modulů Java v prohlížeči Firefox!

Problém: Po aktualizaci prohlížeče Firefox nelze zobrazit mapy v režimu "Java".

Příčina: Ukončení podpory technologie NPAPI v prohlížeči Firefox (od verze 52, březen 2017).

Řešení: Použijte internetový prohlížeč Internet Explorer nebo prohlížejte data v režimu "Ajax". Nový režim prohlížeče, který nahradí režim "Java", se připravuje.

12.4.2017

Zpřístupnění stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Byly zpřístupněny stránky aktivity "Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické pestrosti pražských potoků" řešené v rámci projektu "Voda pro Prahu".

Další informace naleznete stránkách aktivity projektu.

12.4.2017

Zpřístupnění stránek projektu Voda pro Prahu.

Byly zpřístupněny stránky projektu "Voda pro Prahu".

Další informace naleznete stránkách projektu.

11.4.2017

Zpřístupnění stránek projektu Invazní raci a ryby.

Byly zpřístupněny stránky projektu "Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů".

Projekt volně navazuje na výsledky projektu "Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků" řešeného v letech 2015 až 2016.

Další informace naleznete stránkách projektu.

24.3.2017

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.3.2017

Úprava zobrazení hlavní stránky při zobrazení na menších monitorech.

Provedli jsme úpravu zobrazení hlavní stránky. Rychlé odkazy na další data se nyní při zobrazení na menších monitorech (nebo při výrazném zmenšení výšky okna prohlížeče) neskrývají, ale zmenší se a seskupí se vedle sebe.

10.2.2017

Doplnění posledních výstupů na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byly doplněny poslední realizované výstupy projektu.

Viz záložka "Výstupy" na stránkách projektu.

9.2.2017

Pozvánka na křest knihy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

Dne 15.2.2017 se bude od 15 hodin ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., v Brně konat křest knihy "Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy".

Bližší informace a pozvánku naleznete na stránkách projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

1.2.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace, kniha ve formátu pdf.

Stránky projektu "Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy" byly převedeny pod správu systému HEIS VÚV. Stránky byly zároveň aktualizovány, byly provedny drobné formální úpravy obsahu a mezi výsledky projektu byla nově doplněna kniha "Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy", která je na stránkách projektu k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

31.1.2017

Akatualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byl publikován leták "Raci v České republice - co se smí, co se nesmí, co dělat, co nedělat" (nelzente jej pod fotogalerií raků na záložce "Podrobnosti") a dále byly doplněny fotografie a texty informačních cedulí realizovaných v rámci řešení projektu v Evropsky významných lokalitách (nelzene je ve fotogaleriích jednotlivých EVL publikovaných na záložkách "Podrobnosti" a "Data").

Viz záložka "Podrobnosti" na stránkách projektu.

4.1.2017

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

15.12.2016

Akatualizace dat a dalších informací na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu poračuje doplňování výstupů projektu.

V datové části byly nově přidány další výsledky monitoringu makrozoobentosu, v aktuálních informacích o řešení projektu pak informace ze závěrečného semináře k projektu (mj. prezetnace, fotodokumentace) a aktuální informace o realizovaných přednáškách.

Viz záložky "Aktuality" a "Data" na stránkách projektu.

9.12.2016

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.12.2016

Akatualizace dat na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu poračuje doplňování dalších výstupů projektu. Nově byly přidány grafy s výsledky vyhodnocení analýz organických látek v biotě.

Viz záložky "Aktuality" a "Data" na stránkách projektu.

22.11.2016

Úpravili jsme zobrazení úvodní stránky.

Zobrazení úvodní stránky se nyní automaticky přizpůsobuje velikosti okna prohlížeče. Je-li okno prohlížeče příliš malé, automaticky se zmenší rozsah zobrazovaných informací v jeho horní části.

I nadále lze pomocí přepínače v pravém horním rohu úvodní stránky celou její horní část s vybranými přímými odkazy a aktuálními informacemi zcela skrýt (nebo naopak zpětně zobrazit).

další...