8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Rekreační poteciál vody v Praze - stav a výhledy“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Čistá voda - zdravé město.

Byly zpřístupněny stránky projektu „ČISTÁ VODA - ZDRAVÉ MĚSTO - Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Analýza adaptačních opatření....

Byly zpřístupněny stránky projektu „Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Odpady a předcházení jejich vzniku.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Odpady a předcházení jejich vzniku - praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

3.1.2018

Aktualizace dat na stránkéch projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do mapového prohlížeče doplnili informace o dalším aktuálně potvrzeném výskytu račího moru.

Viz záložky „Aktuálně“ a „Data“ na stránkách projektu.

4.12.2017

Aktualizace stránek projektů Invazní raci a ryby a Raci/Crayfish.

Na stránky projektů zabývajících se raky jsme přidali leták „Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor!“ upozorňující na nebezpečí spojená s račím morem a poskytujícím informace jak předcházet jeho šíření.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme dále začali do mapového prohlížeče doplňovat informace o zjištěných a potvrzených výskytech račího moru.

Viz stránky projektů „Invazní raci a ryby“ a „Raci/Crayfish“.

4.12.2017

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránky projektu byl přidán leták „Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor!“. Leták nalezene také na stránkách

Viz záložky „Aktuality“ a „Podrobnosti“ na stránkách projektu.

4.12.2017

Zveřejněna stránka projektu ResiBil.

Byla zveřejněna stránka s informacemi o projektu „Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání (ResiBil)“.

Viz stránka projektu.

29.11.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace.

Na stránky projektu byl přidán odkaz na právě vyšlé mimořádné číslo Časopisu VTEI „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ věnované výsledkům projektu.

Viz odkaz „Aktuality“ na stránkách projektu.

9.11.2017

Zveřejněna stránka projektu Metodika podpory perlorodky říční.

Byla zveřejněna stránka projektu „Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)“. Na stránce naleznete ke stažení text metodiky, který vznikla jako výstup tohoto projektu.

Viz stránka projektu.

9.11.2017

Aktualizace stránek projektu Perlorodka.

Na stránkách projektu „Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční“ byl doplněn soubor s výsledky vyhodnocení jakosti vody ve sledovaných profilech.

Viz záložka „Ke stažení“ na stránkách projektu.

6.11.2017

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Stránky projektu (aktivity) „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly upraveny (úprava struktury stránek), na stránky byly doplněny fotogalerie monitorovaných a experimentálních lokalit a zároveň byly publikovány informace o výsledcích řešení první etapy projektu.

Viz záložky „Lokality“ a „Výsledky“ na stránkách aktivity projektu.

30.10.2017

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

5.10.2017

Doplnění publikačních výstupů ke stažení na stránkách projektu Vodní stopa.

Na stránkách projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ byly doplněny publikační výstupy ke stažení.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

22.9.2017

Aktualizace datové sady odběry a vypouštění.

Byla aktualizována datová sada „odběry a vypouštění“.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

13.9.2017

Aktualizace publikačních výstupů na stránkách projektu Vodní stopa.

Na stránkách projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ byly aktualizovány publikační výstupy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

11.9.2017

Zpřístupnění stránek projektu Želivka.

Zpřístupnili jsme stránky projektu „Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka – před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha“ (doposud byly stránky přístupné pouze pro řešitele projektu).

Další informace naleznete na stránkách projektu.

23.8.2017

Doplnění prezentací ze seminářů na téma HEIS VÚV.

Na stránky jsme doplnili prezentace ze seminářů na téma HEIS VÚV realizovaných v letošním roce (seminář pro studenty ČVUT v Praze, květen 2017 a semináře na pracovištích VÚV TGM v Praze, Brně a Ostravě, leden 2017).

Viz odkaz „Služby > Semináře HEIS“.

11.8.2017

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme začali postupně do mapového prohlížeče doplňovat informace o výskytu invarních druhů raků. Zároveň jsme pro řešitele podílející se na řešení projektu zpřístupnili také editační režim mapové aplikace.

Viz záložky „Data“ a „Aktuálně“ na stránkách projektu.

10.8.2017

Úpravy systému zobrazování tabulkových dat.

Provedli jsme funkční úpravy systému zobrazování tabulkových dat. Pokud je výsledkem dotazu pouze jeden záznam, automaticky se nyní zobrazí ve formátu detailní informace (na tzv. „souhrnné“ zobrazení, tedy zobrazení vybraného záznamu jako řádku tabulky, je možné přejít pomocí tlačítka pod zobrazením dat vybraného záznamu). Zároveň jsme provedli drobné úpravy funkčnosti ovládacích prvků (tlačítek) aplikace.

Viz například Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

další...