6.3.2017

Úprava zobrazení hlavní stránky při zobrazení na menších monitorech.

Provedli jsme úpravu zobrazení hlavní stránky. Rychlé odkazy na další data se nyní při zobrazení na menších monitorech (nebo při výrazném zmenšení výšky okna prohlížeče) neskrývají, ale zmenší se a seskupí se vedle sebe.

10.2.2017

Doplnění posledních výstupů na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byly doplněny poslední realizované výstupy projektu.

Viz záložka "Výstupy" na stránkách projektu.

9.2.2017

Pozvánka na křest knihy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

Dne 15.2.2017 se bude od 15 hodin ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., v Brně konat křest knihy "Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy".

Bližší informace a pozvánku naleznete na stránkách projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

1.2.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace, kniha ve formátu pdf.

Stránky projektu "Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy" byly převedeny pod správu systému HEIS VÚV. Stránky byly zároveň aktualizovány, byly provedny drobné formální úpravy obsahu a mezi výsledky projektu byla nově doplněna kniha "Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy", která je na stránkách projektu k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

31.1.2017

Akatualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byl publikován leták "Raci v České republice - co se smí, co se nesmí, co dělat, co nedělat" (nelzente jej pod fotogalerií raků na záložce "Podrobnosti") a dále byly doplněny fotografie a texty informačních cedulí realizovaných v rámci řešení projektu v Evropsky významných lokalitách (nelzene je ve fotogaleriích jednotlivých EVL publikovaných na záložkách "Podrobnosti" a "Data").

Viz záložka "Podrobnosti" na stránkách projektu.

4.1.2017

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

15.12.2016

Akatualizace dat a dalších informací na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu poračuje doplňování výstupů projektu.

V datové části byly nově přidány další výsledky monitoringu makrozoobentosu, v aktuálních informacích o řešení projektu pak informace ze závěrečného semináře k projektu (mj. prezetnace, fotodokumentace) a aktuální informace o realizovaných přednáškách.

Viz záložky "Aktuality" a "Data" na stránkách projektu.

9.12.2016

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.12.2016

Akatualizace dat na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu poračuje doplňování dalších výstupů projektu. Nově byly přidány grafy s výsledky vyhodnocení analýz organických látek v biotě.

Viz záložky "Aktuality" a "Data" na stránkách projektu.

22.11.2016

Úpravili jsme zobrazení úvodní stránky.

Zobrazení úvodní stránky se nyní automaticky přizpůsobuje velikosti okna prohlížeče. Je-li okno prohlížeče příliš malé, automaticky se zmenší rozsah zobrazovaných informací v jeho horní části.

I nadále lze pomocí přepínače v pravém horním rohu úvodní stránky celou její horní část s vybranými přímými odkazy a aktuálními informacemi zcela skrýt (nebo naopak zpětně zobrazit).

11.11.2016

Aktualizace stránek projektu Vodní stopa.

Na stránkách projektu byly doplněny informace z workshopu "Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s vodou" konaného 3.11.2016.

Viz odkaz "Workshop" na stránkách projektu.

10.11.2016

Pozvánka na závěrečný seminář projektu Raci/Crayfish konaný 7.12.2016.

Na stránkách projektu byla zveřejněna pozvánka na závěrečný seminář projektu a zároveň byly aktualizovány informace o průběhu řešení.

Viz záložka "Aktuality" na stránkách projektu.

9.11.2016

Aktualizace evidence Zranitelné oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Zrannitelné oblasti

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

9.11.2016

Aktualizované stránky s mapami limitů vsakování odpadních vod.

V rámci úprav internetových stránek došlo k aktualizaci stránek věnovaných problematice vsakování odpadních vod..

Byl upraven vzhled a uspořádání stránek, byly doplněny některé textové informace a prohlížení online map bylo rozšířeno o režim "AJAX" (věcný obsah map se nezměnil). Odkaz na stránky projektu je dostupný přímo z dolní části úvodní stránky portálu.

Mapy limitů vsakování odpadních vod.

2.11.2016

Nové aktuality na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byly doplněny nové aktuální informace a fotodokumentace k realizovaným přednáškám a dalším aktivitám.

Viz záložka "Aktuality" na stránkách projektu.

1.11.2016

Další nově zpřístupněné stránky projektů.

V rámci úprav internetových stránek VÚV TGM došlo k publikaci dalších dvou stránek projektů na portálu HEIS VÚV. Odkazy na stránky projektů jsou dostupné přímo z dolní části úvodní stránky portálu.

Ohrožené památky (aktuálně též doplněn text certifikované metodiky ke stažení)

Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod

17.10.2016

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

14.10.2016

V přehledu aktuálních informací jsme doplnili barevné rozlišení informací podle jejich aktuálnosti.

Červenou a oranžovou barvou jsou označeny nejaktuálněší informace (publikované v uplynulých 7, resp. 21 dnech), ostatní informace jsou označené zeleně.

Po kliknutí na barevnou značku vybrané aktuální informace se pak zobrazí detailní výpis události s dalšími informacemi.

13.10.2016

Na úvodní stránku jsme doplnili přepínač zobrazení.

Červeným přepínačem v pravém horním rohu lze nyní skrýt (nebo zpětně zobrazit) horní část úvodní stránky s vybranými přímými odkazy a aktuálními informacemi a tím zvětšit zobrazení dolní části stránky s odkazy na stránky projektů.

Tato funkce může být užitečná zejména při zobrazení stránek na monitorech s menším rozlišením, ale také např. v situaci, kdy monitor sice má velké rozlišení, ale okno prohlížeče není zobrazeno přes celou obrazovku.

13.10.2016

Projekt Vodní stopa - pozvánka na workshop konaný 3.11.2016.

Na stránkách projektu "Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy" (Vodní stopa) byla zveřejněna pozvánka na workshop "Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s vodou ve firemním sektoru".

Pozvánka je zveřejněna na úvodní stránce projektu

další...