26.7.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace.

Úvodní stránka projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ byla aktualizována, na stránku jsme doplnili nové obrázky/fotografie.

Viz stránky projektu.

20.7.2017

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

14.7.2017

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stránkách aktivity byla doplněna stručná informace o průběhu řešení první etapy a zároveň byly doplněny, resp. aktualizovány obrázky v záhlaví a textu stránek.

Viz stránky aktivity projektu.

23.6.2017

Doplnění prezentace z přednášky na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránky projektu byl přidán soubor s prezentací „Vliv predátorů na migraci raků v toku“ z březnové přednášky ve Vílanci u Jihlavy.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

20.6.2017

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

16.6.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace obsahu stránek a doplnění výstupů.

Stránky projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ byly aktualizovány, v záhlaví stránek byly doplněny rychlé odkazy na vybrané výstupy, byla upravena úvodní stránka a dále byly přidány další výstupy (prezentace, odkazy na videa na YouTube).

Viz stránky projektu.

12.6.2017

Aktualizace publikačních výstupů na stránkách projektu Spotřeba vody.

Na stránkách projektu „Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody“ byly aktualizovány (doplněny) publikační výstupy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

7.6.2017

Aktualizace stránek projektu Vodní stopa.

Stránky projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ byly přepracovány, došlo k dílčím úpravám jejich obsahu a zároveň byly na stránky doplněny nové publikační výstupy.

Viz stránky projektu.

1.6.2017

Doplnění grafů na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byly do výstupů doplněny nové grafy (organické látly v biotě - venlafaxine ve svalovině). Zároveň byly provedeny drobné úpravy zobrazení některých dalších grafů.

Viz záložky „Výstupy“ a „Data“ na stránkách projektu.

26.5.2017

Aktualizace stránek projektu Spotřeba vody.

Stránky projektu „Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody“ byly přepracovány do nové, přehlednější podoby, zároveň došlo k drobným aktualizacím obsahu.

Viz stránky projektu.

23.5.2017

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla do fotogalerií raků doplněna (zatím první) fotografie raka mramorovaného, šestého druhu raka vyskytujícího se v naší přírodě. Dále byly také aktualizovány informace o průběhu řešení projektu (realizovaná koordinační schůzka).

Viz záložky „Podrobnosti“ a „Aktuálně“ na stránkách projektu.

18.5.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - doplnění výstupů a dokumentů.

Na stránky projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ byly přidány další výstupy (výstupy Edukačního programu - prezentace, video) a dokumenty (texty zpráv za rok 2016 a závěrečné zprávy).

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

4.5.2017

Informace o projektu Raci/Crayfish v brožuře EHP a Norských fondů.

Byla vydána brožura „Pečujeme. O životní prostředí.“ věnovaná vybraným projektům podpořeným z EHP a Norských fondů v rámci programu „CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu“. Těší nás, že mezi projekty prezentované v brožuře byl vybrán také náš projekt „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

26.4.2017

Aktualizace evidence Zranitelné oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Zrannitelné oblasti

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

12.4.2017

Upozornění na ukončení podpory zásuvných modulů Java v prohlížeči Firefox!

Problém: Po aktualizaci prohlížeče Firefox nelze zobrazit mapy v režimu „Java“.

Příčina: Ukončení podpory technologie NPAPI v prohlížeči Firefox (od verze 52, březen 2017).

Řešení: Použijte internetový prohlížeč Internet Explorer nebo prohlížejte data v režimu „Ajax“. Nový režim prohlížeče, který nahradí režim „Java“, se připravuje.

12.4.2017

Zpřístupnění stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Byly zpřístupněny stránky aktivity „Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické pestrosti pražských potoků“ řešené v rámci projektu „Voda pro Prahu“.

Další informace naleznete stránkách aktivity projektu.

12.4.2017

Zpřístupnění stránek projektu Voda pro Prahu.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Voda pro Prahu“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

11.4.2017

Zpřístupnění stránek projektu Invazní raci a ryby.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů“.

Projekt volně navazuje na výsledky projektu „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“ řešeného v letech 2015 až 2016.

Další informace naleznete stránkách projektu.

24.3.2017

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.3.2017

Úprava zobrazení hlavní stránky při zobrazení na menších monitorech.

Provedli jsme úpravu zobrazení hlavní stránky. Rychlé odkazy na další data se nyní při zobrazení na menších monitorech (nebo při výrazném zmenšení výšky okna prohlížeče) neskrývají, ale zmenší se a seskupí se vedle sebe.

další...