Postupy sestavení a ověření vodní stopy
v souladu s mezinárodními standardy

ÚvodProjektPilotní studieVýsledkyVýstupyWorkshopyKontaktyPro řešitele

Výstupy

Obecné výstupy

Dokument Soubor Velikost
Informace o projektu a pilotních studiích 170 kB

Publikační výstupy

Dokument Soubor Velikost
ANSORGE, Libor a Tereza BERÁNKOVÁ, 2017. LCA Water Footprint AWARE characterization factor based on local specific conditions. European Journal of Sustainable Development. 6(4), 13–20. ISSN 2239-5938. 0,6 MB
ANSORGE, Libor, 2017. Dosavadní zkušennosti s vodní stopou podle ISO 14046. Odpadové fórum: odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. 18(5), 21–23. ISSN 1212-7779. - -
ANSORGE, Libor, 2017. Vodní stopa podle ISO 14046 a příklady z praxe. In: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje. s. 36–42. ISBN 978-80-85990-31-7. 5,7 MB
ANSORGE, Libor, 2016. Aplikace charakterizačního faktoru nedostatku vody ve studiích LCA v podmínkách České republiky - Application of the water unavailability factor for characterisation of water use in LCA studies in the Czech Republic. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 58(6), 41–52. ISSN 0322–8916. 321 kB
ANSORGE, Libor, 2016. Vodní stopa - jeden pojem, dva přístupy. In: Voda a krajina 2016 Praha: České vysoké učení technické, s. 5–15. ISBN 978-80-01-06024-7. 1,1 MB

Pilotní studie

Dokument Soubor Velikost
ANSORGE, Libor a Jiří DLABAL, 2016. Srovnávací studie dopadů JE Temelín a JE Dukovany na vodní zdroje: verze pro veřejnost. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Projekt QJ1520322 Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy. ISBN 978-80-87402-55-9. 6,1 MB
Datum poslední aktualizace stránky: 5.10.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Libor Ansorge, Ph.D.
libor.ansorge@vuv.cz
+420 220 197 385

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2014-2017. Statistika přístupů