Stažení souboru

Pro stažení souboru vyplňte dále uvedené údaje. Na zadanou e-mailovou adresu obdržíte ověřovací kód pro stažení souboru. Údaje označené * jsou povinné.

Ověření
Jméno a příjmení *
Organizace *
Adresa *
E-mail *
Telefon
Poznámka
Zobrazit protokol (pouze pro správce systému)
Počet stažení: 2
Odesláním formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., se sídlem Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, IČ: 00020711 výhradně pro účely evidence využití výsledků projektu a následného statistického zpracování. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a nebude tyto údaje poskytovat žádné další osobě. Zaměstnanci případně jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.