Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktuálněVýstupyData

Aktuálně

Druhá koordinační schůzka projektu

7.12.2017, Praha

Ve čtvrtek 7.12.2017 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila druhá koordinační schůzka projektu. Proběhla prezentace dosavadního průběhu prací a byl upřesněn plán činností na rok 2018.

Prezentace: dokument pdf (4,5 MB)
Zápis: připravuje se

Internetové stránky

4.12.2017, Praha

Na záložce „Podrobnosti“ jsme k ostatním textům ke stažení doplnili leták „Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor!“ a dále jsme do mapového prohlížeče (záložka „Data“) začali doplňovat informace o zjištěných a potvrzených výskytech račího moru. Opět upozorňujeme, že všechna zobrazovaná data jsou v této fázi řešení projektu pouze pracovního charakteru.

Leták (viz také záložka „Podrobnosti“): dokument pdf (3,2 MB)

Internetové stránky

11.8.2017, Praha

Postupně jsme do mapového prohlížeče (viz záložka „Data“) začali doplňovat informace o výskytu invazních druhů raků. Pro řešitele podílející se na řešení projektu je nyní k dispozici také editační režim mapové aplikace, který lze aktivovat tlačítkem v pravém horním rohu mapového okna a prostřednictvím nějž lze zadávat vybraná data přímo do naší databáze. Upozorňujeme, že všechna zobrazovaná data jsou v této fázi řešení projektu pouze pracovního charakteru.

Internetové stránky

23.5.2017, Praha

Do fotogalerií raků jsme doplnili (zatím jednu) fotografii raka mramorovaného. Jde o šestý druh raka vyskytujícího se u nás volně v přírodě, výskyt byl zaznamenán v Praze a v okolí Bíliny. Rak mramorovaný patří mezi nepůvodní (invazní) druhy a je, stejně jako ostatní severoamerické druby raků žijící v naší přírodě, přenašečem račího moru, plísňového onemocnění extrémně nebezpečného pro naše původní raky. Viz záložka „Podrobnosti“.

První koordinační schůzka projektu

17.5.2017, Praha

Ve středu 17.5.2017 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila první koordinační schůzka projektu. Proběhla prezentace projektu a harmonogramu prací a dále byly projednány a podrobně diskutovány přípravy prací zejména s ohledem na spolupráci hlavního řešitele a spoluřešitele projektu.

Zápis: dokument pdf (723 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Zpřístupnění internetových stránek projektu

11.4.2017, Praha

Byly připraveny a zpřístupněny internetové stráneky projektu. Stránky budou v průběhu řešení postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení, další doplňující informace o řešené problematice a dále také o realizované výsledky a výstupy.

Úvodní schůzka k projektu

31.3.2017, Praha

V pátek 31.3.2017 se za účasti řešitelů z VÚV TGM, v.v.i., uskutečnila úvodní schůzka k projektu. Proběhlo formální představení projektu, byl prezentován a projednán harmonogram a věcný obsah řešení projektu a dále detailně diskutovány vybrané dílčí části řešené problematiky.

Zahájení projektu

1.1.2017, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.

Přihláška: dokument pdf (273 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Datum poslední aktualizace stránky: 8.12.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů