CZ EN

Monitoring lokalit soustavy Natura 2000
jako nástroj pro efektivní management
a ochranu autochtonních populací raků

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyData

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“.

QR kód stránek Práce na projektu byly zahájeny 1.1.2015, plánovaný termín ukončení projektu je 31.12.2016 (prodlouženo, původně plánováno do 30.4.2016).

Stránky projektu byly zpřístupněny 19.3.2015 a jsou průběžně aktualizovány po celou dobu řešení projektu. Po ukončení projektu zůstanou stránky i nadále dostupné na adrese „http://heis.vuv.cz/eeagrants/crayfish2015“.

EEA Grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

www.eeagrants.org,
www.eeagrants.cz

Datum poslední aktualizace stránky: 29.3.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka_svobodova@vuv.cz

Manažer publicity

Ing. Jiří Picek
jiri_picek@vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Libuše Opatřilová
libuse_opatrilova@vuv.cz

Finanční manažer

Karel Havlák
karel_havlak@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2017. Statistika přístupů